Kontakt

Det ställs särskilda krav på den familj som väljer att ta emot ett barn i sitt hem. Hela familjen blir involverad och påverkas av beslutet att bli familjehem. Med nya roller, förväntningar och behov behöver också nya samtal föras.

I uppdraget som familjehem ingår bland annat att förhålla sig till krav och förväntningar från socialförvaltningen som t ex kan innebära kontakter med många nya, tidigare okända, människor. Placeringen ställer också stora krav på relationen mellan föräldraparet. Relationen utsätts för stora påfrestningar där paret kan behöva föra nya samtal. Min erfarenhet är att nyckeln till en lyckad placering ofta handlar om att fokusera kvalitén i relationerna i familjen. En annan viktig ingrediens är att hitta vägar för god samverkan i hela hjälpsystemet.

Jag arbetar ofta med fokus på föräldraparets relation i handledningen. Känslan av att vara ett team kan ge kraft och möjligheter till ny förståelse, att utöka sina handlingsmöjligheter samt att motverka splittring i paret.

En stor uppgift för familjehemmet handlar om relationsbyggande i förhållande till det placerade barnet och dess släkt och nätverk. Att lära känna barnet och få en förståelse för dess yttre och inre värld.

När ett barn som har med sig svåra upplevelser i sitt ursprungssammanhang flyttar in i en ny familj händer det att scener ur det förflutna utspelar sig på nytt i den nya familjen. För att motverka att familjehemmet hamnar i svårigheter som är förknippade med eventuella egna tidigare erfarenheter är det väsentligt att lyfta känslor och behov i familjesystemet.

På det sätt jag arbetar med handledning till familjehemsföräldrar finns en nära koppling till familjeterapeutiska tankegångar och metoder.

Lena har varit handledare för några av våra familjehem sedan 2006. Lena har en djup och bred kunskap inom området. Hon förnyar sig ständigt och drivs av en professionell seriositet. Lena har en förmåga att möta människor med värme och respekt. Som uppdragsgivare möts du av snabb återkoppling, flexibilitet och ett väl genomtänkt utförande. För oss som verksamhet och för våra familjehem har det varit en stor trygghet att ha tillgång till Lena som handledare.

Marianne Grotjohann,
VD Familjehemsverksamheten, Falköping