Kontakt

För mig är handledning att under kreativa former tillsammans med andra reflektera kring det egna arbetssättet och sig själv utifrån personlig och professionell utveckling.

Handledning höjer yrkeskompetensen och leder till ökad kvalitet.