Jag erbjuder

Jag är socionom, utbildad handledare och legitimerad psykoterapeut och erbjuder terapeutiska samtal

Jag erbjuder

  • Enskilda terapeutiska samtal
  • Parterapi
  • Familjeterapi
  • Nätverkssamtal
  • Handledning i grupp eller enskilt
Medlem i Svensk handledarförening i psykosocialt arbete
Medlem i Svenska föreningen för familjeterapi