Kontakt

Jag är socionom, handledare och av Socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut med inriktning på systemisk familjeterapi.

Jag har lång erfarenhet av socialt arbete inom socialtjänst, missbruksvård, fosterbarnsvård och familjerådgivning.

Sedan 2002 har jag, vid sidan av mitt ordinarie arbete, en egen verksamhet där jag handlett arbetsgrupper och familjehem, enskilt och i grupp. Sedan 2015 erbjuder jag också terapeutiska samtal enskilt eller par- och familjeterapi.